Brama fasadowa

Brama fasadowa to szczególne rozwiązanie bramy garażowej, która oprócz funkcji użytkowej jest elementem architektury budynku. Bramę taką montuje się w otworze garażowym często na dodatkowej podkonstrukcji tak by finalnie wraz z materiałem elewacyjnym stanowiła jedną płaszczyznę.  W zależności od pomysłu projektanta lub inwestora może być obłożona różnymi materiałami np. drewno, płyty elewacyjne, spieki itp. Do właściwego zaprojektowania bramy fasadowej konieczna jest znajomość wymiaru otworu  i ciężaru okładziny jakim będziemy zabudowywać bramę. Ciężar jest jednym z najważniejszych parametrów jaki decyduje o rodzaju bramy, możliwości gabarytowych oraz koniecznego wyposażenia. Ze względów funkcjonalnych najlepiej by waga okładziny była jak najmniejsza, tutaj trzeba pamiętać, że okładzina to nie tylko zewnętrzna warstwa elewacyjna, do ciężaru często trzeba doliczyć elementy wsporcze lub montażowe konieczne do właściwego zamocowania płyt elewacyjnych na samej bramie.  Dopiero taką wartość wyrażoną w kg/m2 możemy przyjąć do analizy możliwości wykonania danej bramy. w prawidłowo zaprojektowanej bramie suma ciężaru okładziny jak i samej bramy musi być równoważona przez sprężyny skrętne lub balast przeciwwagi. Rolą napędu elektrycznego jest poruszanie takim zrównoważonym układem mechanicznym (otwieranie – zamykanie bramy).